مدارک دکتر وحید بهادران

تحصیلات

دانشکده پزشکی - دانشگاه سینسیناتی

بیمه های تحت پوشش

  • تامین اجتماعی
  • بیمه ملت
  • بیمه آسیا
  • بیمه زاگرس
  • بیمه زاگرس
  • بیمه زاگرس
  • مشاهده همه ...

تخصص ها

  • مراقبت های اولیه دکتر
  • پزشک خانواده

بیانیه حرفه ای

در تحقیقی که از 2000 آمریکایی بالای 18 سال انجام شده است، 90 درصد از ظاهرشان نسبت به سن راضی هستند و 60 درصد زیبایی درونی را مهمتر از زیبایی ظاهری می‌دانند. بیشتر این زنان و مردان اوج زیبایی شان را حدود 38 سالگی می‌دانند. در آمریکا 4 درصد از مردم عمل جراحی زیبایی انجام می‌دهند، اما 60 درصد از زنان و 35 درصد از مردان آن را فقط در صورت مطمئن بودن، مجانی بودن و مشخص بودن نتیجه کار انجام خواهند داد. طبق آمار ارائه شده می‌توان گفت، احتمال خودکشی در بین افرادی که خود را برای زیبایی به دست تیغ جراحی سپرده اند، نسبت به دیگران 45 برابر بیشتر است.

نظرات بیماران راجع به دکتر مسلم ایرانپور همه نظرات از بیماران تایید شده هستند

وحید دانافرد شنبه 25 آبان 1394 تمام رفت ، پرستار و دکتر بسیار دلپذیر است.
زمان انتظار
رفتار بالینی
امتیاز کلی
وحید دانافرد شنبه 25 آبان 1394 تمام رفت ، پرستار و دکتر بسیار دلپذیر است.
زمان انتظار
رفتار بالینی
امتیاز کلی
وحید دانافرد شنبه 25 آبان 1394 تمام رفت ، پرستار و دکتر بسیار دلپذیر است.
زمان انتظار
رفتار بالینی
امتیاز کلی